Oficialna strona klubu sportowego Olimpia Elbląg

1 lipiec

Zarząd ZKS Olimpia Elbląg z abolutorium za 2013 rok

Zarząd ZKS Olimpia Elbląg z abolutorium za 2013 rok

W poniedziałek 30 czerwca odbyło się walne sprawozdawcze zebranie delegatów, podczas którego zarząd ZKS Olimpia Elbląg otrzymał absolutorium za ubiegły rok.

Delegaci podczas zebrania zapoznali się ze sprawozdaniem za rok 2013. Natomiast Komisarz przedstawił delegatom sprawozdanie z kontroli finansowej klubu.

Dodatkowo rozmawiano o sprawach bieżących klubu i jego przyszłości. Podsumowano sportowe wyniki zespołów seniorskich i młodzieżowych. Omawiano również przyszłe losy II zespołu oraz funkcjonowanie i kształt grup młodzieżowych. W najbliższych tygodniach zarząd podejmie stosowne decyzje w sprawie rezerw oraz kierunków rozwoju młodzieży w klubie.

ŁK