Oficialna strona klubu sportowego Olimpia Elbląg

11 maj

W-MZPN zaprasza na kurs trenerski UEFA C

W-MZPN zaprasza na kurs trenerski UEFA C

Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej zaprasza do wzięcia udziału w kursie trenerskim UEFA C, który odbędzie się w okresie 11.06.2016 – 17.07.2016.

1. Lokalizacja kursu:
– zajęcia teoretyczne: Gimnazjum nr 5 w Elblągu, ul. Agrykola, siedziba W-MZPN, al. Piłsudskiego 69a w Olsztynie.
– zajęcia praktyczne: Boisko przy ul. Agrykola w Elblągu, Boisko przy ul. Skrzydlatej w Elblągu.

2. Terminy poszczególnych sesji:
– 11-12.06.2016 r.,
– 18-19.06.2016 r.,
– 02-03.07.2016 r.,
– 16-17.07.2016 r.,

3. Liczba uczestników:
– 32

4. Kierownik kursu:
– Marcin Przybyliński,
tel. kom. 697-727-033, e-mail: marcin.przybylinski@wmzpn.pl

5. Koszt kursu:
– 1200 zł.

6. Informacje dodatkowe:
Kandydatem na kurs trenerów UEFA Grassroots C może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
ma ukończone 18 lat,
posiada minimum wykształcenie średnie,
legitymuje się stażem zawodniczym w rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla, potwierdzonym przez macierzysty Związek Piłki Nożnej, lub stażem pracy pedagogicznej z dziećmi potwierdzonym przez pracodawcę,
przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.

Ankietę zgłoszeniową wypełnij tutaj

Kurs umożliwia byłym piłkarzom i nauczycielom uzyskanie certyfikatu i licencji UEFA Grassroots C i zdobycie wiedzy oraz rozwój zawodowy w roli trenera piłki nożnej. Zwieńczeniem kursu będzie zdanie egzaminu teoretycznego (minimum 50%) oraz praktycznego egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną wojewódzkiego ZPN oraz przeprowadzenie lekcji treningowej z dziećmi zgodnie z przedstawionym konspektem. Potem zostaje już tylko zdanie przed komisją ustnego egzaminu końcowego.