Menu Zamknij

Akredytacje

Związkowy Klub Sportowy Olimpia Elbląg uprzejmie informuje, iż aby uzyskać akredytację na mecze Olimpii Elbląg w sezonie 2024/2025 należy wypełnić wniosek akredytacyjny:

AKREDYTACJE – WNIOSEK

oraz przesłać skan lub screen na adres: media@zksolimpia.pl tytułując „Przyznanie akredytacji”. Formularz należy wysłać na w/w adres mailowy, na maksymalnie 48h przed danym spotkaniem. Akredytacje po tym terminie nie będą przyznawane. Akredytacje na sezon lub na rundę przyznawane będą w ciągu 48h przed pierwszym meczem w sezonie/rundzie. Obowiązuje również limit miejsc związany z pojemnością trybuny prasowej na stadionie przy ul. Agrykola 8. W kwestii odbioru akredytacji, a także w przypadku jakichkolwiek innych pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym media@zksolimpia.pl.


Główne wytyczne Klubu dla przedstawicieli mediów:

 1. Wnioski o akredytacje na poszczególne mecze lub na rundę należy składać bezpośrednio na adres: media@zksolimpia.pl.
 2. Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji. O jej przyznaniu decyduje klub.
 3. Status przyjęcia lub odmowy wniosku zostanie przekazany mailowo w formie odpowiedzi na maksymalnie 48h przed meczem.
 4. Wejście dla mediów na teren obiektu będzie możliwe tylko bramą od strony ul. Wspólnej.
 5. Fotoreporterzy przebywają w strefie za bandami. Klub ma obowiązek zapewnić dostęp fotoreporterom do strefy za bramkami. Co do zasady powinno to być nie więcej niż po 12 fotoreporterów za każdą z bramek.
 6. Znaczniki musi posiadać każdy kto nie posiada tzw. pełnego dostępu oraz Porządkowi i Stewardzi.
 7. Jedynie dziennikarze pracujący na wizji są zwolnieni z obowiązku zakładania znacznika, ale nie zwalnia to ich z konieczności noszenia identyfikatora.
 8. Klub wydaje odpowiednie znaczniki przedstawicielom mediów.
 9. Przedstawiciele mediów są zobowiązani do zdania znaczników po zakończeniu meczu w miejscu wyznaczonym przez Klub. Klub – gospodarz prowadzi protokoły zdawczo – odbiorcze dotyczące znaczników. Osoba otrzymująca i zwracająca znacznik potwierdza ten fakt podpisem.
 10. Osoba otrzymująca znacznik ponosi odpowiedzialność za jego zwrot (Klub może obciążyć finansowo osobę, która nie zwróci znacznika po meczu lub zwróci go uszkodzonego, a także odmówić wydania akredytacji takiej osobie).
 11. Standardowe oznaczenia i kolory znaczników wskazuje Klub.
 12. Tylko bezwzględne przestrzeganie niniejszego Regulaminu upoważnia do przyznania bezpłatnej akredytacji prasowej.
 13. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wycofaniem przyznanej akredytacji prasowej.

DOKŁADNE OKREŚLENIE STREF NA STADIONIE:

1.Strefa zero (0) – oznacza strefę boiska, strefę techniczną, miejsca przeznaczone do rozgrzewki, wyjście na murawę, szatnie drużyn i sędziów, korytarz do szatni, pokój delegata meczowego oraz wszelkie miejsca, dodatkowe siedzenia techniczne dla zawodników oraz wszelkie dodatkowe miejsca na trybunach, przeznaczone dla zawodników, pokój kontroli antydopingowej, pokoje medyczne oraz drogi dojścia od autokarów do szatni oraz droga powrotna.

2. Strefa jeden (1) – obejmuje wszystkie miejsca poza strefą zero to jest:

 • pozostałą Strefę Brzegu Boiska, znajdującą się poza strefą 0, co do zasady znajdującą się pomiędzy tablicami reklamowymi a trybunami stadionu.

Strefa ta jest przeznaczona dla operatorów kamer, przedstawicieli PZPN, PLP/DLP oraz reporterów mających uprawnienia do przeprowadzania wywiadów, fotografów, osób odpowiedzialnych za murawę, operatorów LED, obsługi materiałów reklamowych oraz służb porządkowych lub informacyjnych, niezbędnych do prawidłowego zabezpieczenia.

Regulamin akredytacji na sezon 2024/2025

Regulamin określa zasady pracy mediów na stadionie ZKS Olimpii Elbląg w ramach meczów II ligi w sezonie 2024/2025.