Menu Zamknij

KOMUNIKAT KLUBU PO WALNYM ZGROMADZENIU

Wczoraj (30 września 2020r.) w siedzibie klubu przy ul. Agrykola 8 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, na którym Zarząd ZKS Olimpia Elbląg otrzymał absolutorium za 2019 rok.

Ze względu na poddanie się przez Zarząd ZKS Olimpia Elbląg ocenie Walnemu Zgromadzeniu, postanowiono zwołać na dzień 21 października 2020 roku Nadzwyczajne Wyborcze Zgromadzenie Członków ZKS Olimpia Elbląg, w celu dokonania oceny siedmioletniej pracy Zarządu, a także wprowadzenia ewentualnych korekt w przypadku jej negatywnej oceny.

Kandydaturę na stanowisko Prezesa prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres walne@zksolimpia.pl wraz z zaprezentowaniem swojej wizji funkcjonowania Klubu, w tym zabezpieczenia finansowego w realizacji tych celów. Prosimy także o przedstawienie swojego doświadczenia w prowadzeniu firmy lub przedsiębiorstwa, a także zarządzaniu kapitałem ludzkim.

Zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2020 roku do godziny 23:59.

Harmonogram wyboru kandydatów:

  • do 11 października (23:59) – Termin zgłoszeń
  • 12-16 października – Spotkania z kandydatami
  • 19 października – Ogłoszenie listy kandydatów zaproszonych na Nadzwyczajne Wyborcze Zgromadzenie Członków
  • 21 października – Nadzwyczajne Wyborcze Zgromadzenie Członków