Menu Zamknij

Oświadczenie Zarządu ZKS Olimpii Elbląg

Zarząd ZKS Olimpia Elbląg podczas swojego posiedzenia podjął decyzję o nieopowiadaniu się w Wyborach Samorządowych za żadnym z pięciu Kandydatów na Prezydenta Elbląga.

Nasz Klub jest apolityczny, zrzesza ok. 500 zawodników i zawodniczek w różnych kategoriach wiekowych oraz środowisko Oldboy`s-ów z nimi związane są ich rodziny oraz znajomi, którzy stanowią kilkutysięczną grupę bezpośrednich odbiorców naszego działania. Do tego grona należy doliczyć ogromną grupę sympatyków naszego Klubu o różnych poglądach politycznych (od lewicowych do prawicowych), których jednoczy sport, a szczególnie nasza ukochana Olimpia.

Szanując tą ogromna społeczność, w której każdy ma swoje upodobania polityczne i swoich Kandydatów do Rady Miasta oraz na Prezydenta Elbląga nasz Klub nie opowie się za żadnym z Kandydatów.

Zarząd ZKS Olimpii Elbląg